Έλεγχος εγκυρότητας ΑΦΜ

Με το πιο κάτω online εργαλείο μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός ελληνικού ΑΦΜ.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως ο έλεγχος αυτός σας προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε αν ο εν λόγω ΑΦΜ έχει παραχθεί σωστά (βάσει του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται από την Ελλάδα) και όχι αν είναι ενεργός ή αν αντιστοιχεί σε εταιρεία.

Εισάγετε ΑΦΜ:

Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε αν κάποιος επαγγελματικός ΑΦΜ (στο σύστημα VIES) είναι έγκυρος (δηλαδή ενεργός και δηλωμένος για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ΕΕ) για οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου VIES της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Execute new: 0 secs, Execute (db): secs