Μέτρηση ταχύτητας σύνδεσης στο internet

Η διεύθυνση IP σας είναι η: 34.204.175.38

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα της σύνδεσης internet που έχετε, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες (ενδεικτικά αναφέρουμε την απόσταση του σπιτιού σας από το κέντρο του ΟΤΕ, τα μηχανήματα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, την ποιότητα της γραμμής σας (χαλκού), την εσωτερική καλωδίωση στο σπίτι σας, τον server από τον οποίο προσπαθείτε να λάβετε πληροφορίες, κ.α.)


Επιπρόσθετη μέτρηση της ταχύτητας σύνδεσης στο internet

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα της σύνδεσης internet που έχετε, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες (ενδεικτικά αναφέρουμε την απόσταση του σπιτιού σας από το κέντρο του ΟΤΕ, τα μηχανήματα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, την ποιότητα της γραμμής σας (χαλκού), την εσωτερική καλωδίωση στο σπίτι σας, τον server από τον οποίο προσπαθείτε να λάβετε πληροφορίες, κ.α.)


Execute new: 0 secs, Execute (db): secs