Κίνηση δρόμων Θεσσαλονίκης

Παροχή δεδομένων: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)

LIVE Κάμερες κίνησης Περιφερειακού Θεσσαλονίκης

Webcam Θεσσαλονίκη - Εγνατία - ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη - Εγνατία - ΔΕΘ
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (K12)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (K12)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Makro)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Makro)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Κωσταντινουπολίτικα)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Κωσταντινουπολίτικα)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Νεάπολη)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Νεάπολη)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Πανόραμα)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Πανόραμα)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Παπαγεωργίου)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Παπαγεωργίου)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Τούμπα)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Τούμπα)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Τριανδρία)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός (Τριανδρία)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Αγιος Παύλος)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Αγιος Παύλος)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Ανατολικά)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Ανατολικά)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Επταπύργιο)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Επταπύργιο)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Κων/πολίτικα)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Κων/πολίτικα)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Παπαγεωργίου)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός ανατολικά (Παπαγεωργίου)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός δυτικά (Αγιος Παύλος)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός δυτικά (Αγιος Παύλος)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός δυτικά (Επταπύργιο)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός δυτικά (Επταπύργιο)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός δυτικά (Κων/πολίτικα)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός δυτικά (Κων/πολίτικα)
Webcam Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός δυτικά (Μετέωρα)
Θεσσαλονίκη - Περιφ. Οδός δυτικά (Μετέωρα)

Execute new: 0 secs, Execute (db): 0,015625 secs