Αποτελέσματα Kino ΟΠΑΠ
 

ΟΠΑΠ Κίνο - OPAP Kino

/ /

Από κλήρωση

έως κλήρωση

Πληροφορίες για το KINO Bonus

Πληροφορίες για τα ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ

Πληροφορίες για τις ΣΤΗΛΕΣ

 Ημερομηνία και Ώρα - Κλήρωση - Αριθμοί (Με κόκκινο το KINO Bonus, με τυρκουάζ τα Μονά/Ζυγά και με κίτρινο οι Στήλες)

24/09/2019 11:30 - 769216 - 1, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 52, 64, 77, Ζ4

24/09/2019 11:25 - 769215 - 5, 7, 9, 14, 18, 27, 28, 35, 38, 42, 46, 47, 55, 57, 60, 64, 73, 75, 77, 79, Μ7

24/09/2019 11:20 - 769214 - 2, 6, 11, 15, 18, 19, 27, 28, 32, 33, 34, 43, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 75, 79, Μ2

24/09/2019 11:15 - 769213 - 5, 7, 9, 14, 15, 17, 21, 24, 25, 27, 32, 34, 37, 39, 43, 46, 55, 56, 66, 80, Μ5

24/09/2019 11:10 - 769212 - 2, 4, 8, 13, 25, 28, 33, 34, 35, 41, 44, 47, 50, 60, 64, 65, 71, 72, 77, 80, Ζ4

24/09/2019 11:05 - 769211 - 2, 4, 6, 7, 9, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 34, 39, 59, 62, 65, 67, 68, 73, 74, ΙΣ9

24/09/2019 11:00 - 769210 - 6, 8, 10, 12, 15, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 41, 45, 49, 62, 69, 74, 78, Ζ8

24/09/2019 10:55 - 769209 - 5, 12, 13, 15, 22, 30, 33, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 65, 69, 73, 77, Μ5

24/09/2019 10:50 - 769208 - 1, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 27, 29, 39, 40, 46, 47, 53, 59, 64, 67, 74, 79, Μ9

24/09/2019 10:45 - 769207 - 9, 11, 14, 21, 25, 28, 29, 33, 35, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 59, 63, 67, 76Μ5

24/09/2019 10:40 - 769206 - 4, 6, 10, 14, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 41, 44, 49, 52, 54, 55, 57, 71, 72, 75, Ζ4

24/09/2019 10:35 - 769205 - 1, 3, 6, 7, 8, 10, 16, 29, 30, 32, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 66, 70, 72, 73, Ζ2

24/09/2019 10:30 - 769204 - 8, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 57, 58, 63, 66, 67, 70, Ζ7

24/09/2019 10:25 - 769203 - 4, 7, 21, 26, 27, 31, 32, 36, 47, 53, 54, 63, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, Μ7

24/09/2019 10:20 - 769202 - 1, 4, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 28, 29, 33, 45, 60, 71, 72, 75, 76, 78, Μ9

24/09/2019 10:15 - 769201 - 8, 12, 13, 35, 39, 42, 43, 47, 49, 51, 55, 61, 64, 65, 68, 72, 74, 75, 77, 78, Μ5

24/09/2019 10:10 - 769200 - 4, 6, 13, 16, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 44, 48, 53, 59, 62, 66, 68, 69, 73, 77, Ζ8

24/09/2019 10:05 - 769199 - 5, 8, 15, 16, 22, 24, 25, 31, 37, 40, 43, 53, 55, 56, 64, 71, 72, 75, 76, 77, Μ5

24/09/2019 10:00 - 769198 - 2, 4, 7, 13, 17, 19, 21, 22, 43, 44, 49, 55, 58, 59, 63, 68, 73, 75, 77, 80, Μ3

24/09/2019 09:55 - 769197 - 2, 10, 12, 13, 14, 25, 26, 29, 37, 40, 47, 55, 56, 63, 69, 70, 73, 75, 77, 78, Μ7

24/09/2019 09:50 - 769196 - 4, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 52, 54, 61, 65, 69, 73, 74, 77, 79, 80, ΙΣ4

24/09/2019 09:45 - 769195 - 1, 4, 11, 12, 22, 23, 28, 29, 33, 39, 45, 47, 52, 53, 65, 67, 71, 75, 77, 78, Μ2

24/09/2019 09:40 - 769194 - 1, 6, 8, 10, 15, 20, 21, 23, 30, 32, 34, 48, 51, 53, 54, 59, 63, 67, 75, 76, ΙΣ10

24/09/2019 09:35 - 769193 - 4, 6, 7, 14, 20, 21, 22, 25, 31, 35, 47, 48, 49, 54, 57, 59, 65, 66, 73, 78, Μ7

24/09/2019 09:30 - 769192 - 2, 5, 7, 9, 11, 12, 24, 28, 30, 36, 45, 46, 49, 52, 54, 62, 66, 67, 76, 77, Ζ2

24/09/2019 09:25 - 769191 - 7, 16, 19, 20, 28, 33, 42, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 75, 80, Ζ10

24/09/2019 09:20 - 769190 - 6, 11, 13, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 35, 39, 45, 47, 51, 57, 58, 63, 69, 73, 78, Μ3

24/09/2019 09:15 - 769189 - 4, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 27, 29, 37, 39, 41, 42, 44, 48, 51, 52, 69, 71, 76, Μ1

24/09/2019 09:10 - 769188 - 2, 3, 8, 14, 20, 22, 25, 27, 31, 32, 36, 40, 41, 45, 46, 53, 54, 66, 68, 76, Ζ6

24/09/2019 09:05 - 769187 - 15, 16, 20, 24, 26, 34, 40, 42, 44, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 67, 68, 74, 76, 78, Ζ4

24/09/2019 09:00 - 769186 - 1, 9, 12, 16, 29, 40, 43, 47, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 70, 74, 75, 78, 80, Ζ9

23/09/2019 22:55 - 769173 - 3, 5, 7, 18, 24, 25, 32, 33, 37, 39, 40, 43, 47, 49, 54, 60, 70, 72, 76, 77, Μ7

23/09/2019 22:50 - 769172 - 2, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26, 28, 35, 37, 41, 42, 50, 53, 65, 69, 73, 80, Μ5

23/09/2019 22:45 - 769171 - 5, 6, 10, 15, 16, 22, 25, 28, 29, 35, 38, 40, 42, 56, 62, 70, 71, 74, 78, 80, Ζ5

23/09/2019 22:40 - 769170 - 1, 4, 8, 13, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 39, 40, 44, 51, 58, 60, 62, 64, 75, 78, ΙΣ5

23/09/2019 22:35 - 769169 - 6, 9, 10, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 38, 41, 46, 47, 48, 56, 57, 60, 66, 67, 76, Ζ6

23/09/2019 22:30 - 769168 - 1, 2, 15, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 40, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 70, 71, 72, Ζ2

23/09/2019 22:25 - 769167 - 1, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 22, 24, 28, 30, 38, 42, 45, 48, 55, 58, 66, 74, 75, Ζ4

23/09/2019 22:20 - 769166 - 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 41, 47, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 77, Ζ10

23/09/2019 22:15 - 769165 - 4, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 30, 36, 41, 43, 49, 59, 63, 70, 71, 73, 74, 80, Μ3

23/09/2019 22:10 - 769164 - 4, 5, 11, 13, 17, 19, 24, 31, 33, 39, 42, 46, 48, 52, 54, 55, 58, 62, 70, 76, Ζ2

23/09/2019 22:05 - 769163 - 7, 10, 13, 15, 24, 25, 28, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 53, 59, 60, 67, 68, 71, 74, ΙΣ10

23/09/2019 22:00 - 769162 - 5, 8, 9, 12, 15, 20, 23, 24, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 55, 61, 62, 65, 74, 75, Μ5

23/09/2019 21:55 - 769161 - 3, 5, 6, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 44, 46, 48, 54, 56, 57, 68, 69, 76, Ζ6

23/09/2019 21:50 - 769160 - 1, 3, 4, 10, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 41, 46, 60, 63, 64, 65, 77, Μ3

23/09/2019 21:45 - 769159 - 6, 9, 10, 13, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 48, 49, 50, 55, 57, 65, 66, 74, 75, 80, ΙΣ10

23/09/2019 21:40 - 769158 - 1, 8, 12, 16, 22, 23, 27, 29, 35, 43, 45, 55, 62, 64, 65, 69, 75, 76, 77, 80, Μ5

23/09/2019 21:35 - 769157 - 9, 10, 20, 24, 26, 27, 30, 35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 53, 55, 58, 59, 62, ΙΣ10

23/09/2019 21:30 - 769156 - 3, 4, 7, 9, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 35, 37, 46, 50, 54, 57, 69, 73, 77, Μ7

23/09/2019 21:25 - 769155 - 12, 25, 29, 32, 33, 41, 42, 45, 48, 51, 56, 59, 62, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, Μ2

23/09/2019 21:20 - 769154 - 1, 11, 14, 17, 18, 23, 26, 33, 35, 37, 44, 45, 48, 49, 62, 63, 69, 73, 76, 77, Μ3

23/09/2019 21:15 - 769153 - 4, 5, 8, 11, 13, 14, 19, 20, 27, 38, 51, 56, 66, 68, 72, 73, 76, 77, 78, 80, Ζ8

23/09/2019 21:10 - 769152 - 3, 9, 12, 15, 21, 24, 28, 35, 38, 39, 48, 49, 58, 60, 63, 67, 69, 72, 74, 80, ΙΣ8

23/09/2019 21:05 - 769151 - 5, 7, 9, 14, 23, 25, 32, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 56, 59, 60, 62, 65, 75, Μ5

23/09/2019 21:00 - 769150 - 1, 3, 9, 10, 27, 28, 32, 35, 38, 39, 41, 45, 58, 59, 60, 64, 66, 69, 72, 76, ΙΣ9

23/09/2019 20:55 - 769149 - 3, 4, 6, 8, 9, 17, 18, 22, 31, 33, 38, 39, 46, 47, 50, 55, 58, 60, 65, 66, Ζ8

23/09/2019 20:50 - 769148 - 12, 19, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 36, 41, 42, 50, 51, 56, 59, 61, 65, 68, 69, 77ΙΣ1

23/09/2019 20:45 - 769147 - 5, 10, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 38, 39, 46, 54, 60, 64, 66, 67, 70, 74, Ζ4

23/09/2019 20:40 - 769146 - 1, 4, 6, 7, 13, 16, 17, 18, 26, 31, 38, 47, 50, 55, 56, 59, 64, 65, 77, 78, ΙΣ7

23/09/2019 20:35 - 769145 - 1, 8, 15, 17, 21, 26, 27, 33, 38, 41, 44, 52, 56, 60, 61, 63, 70, 73, 74, 80, ΙΣ1

23/09/2019 20:30 - 769144 - 5, 9, 20, 21, 23, 24, 35, 44, 45, 51, 52, 53, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, Μ4

23/09/2019 20:25 - 769143 - 1, 2, 3, 4, 9, 22, 26, 28, 31, 33, 38, 48, 56, 57, 60, 63, 67, 75, 76, 78, Ζ8

23/09/2019 20:20 - 769142 - 5, 8, 13, 14, 15, 16, 24, 27, 29, 30, 40, 53, 55, 56, 59, 62, 66, 71, 72, 73, ΙΣ5

23/09/2019 20:15 - 769141 - 1, 3, 4, 6, 18, 21, 22, 40, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 61, 65, 69, 70, 76, 78, Ζ6

23/09/2019 20:10 - 769140 - 1, 9, 13, 14, 18, 26, 31, 32, 44, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 63, 69, 72, 75, 77, Μ9

23/09/2019 20:05 - 769139 - 1, 6, 7, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 34, 43, 50, 60, 67, 68, 69, 76, 78, Ζ8

23/09/2019 20:00 - 769138 - 2, 9, 13, 18, 21, 24, 29, 32, 34, 43, 46, 48, 49, 54, 59, 64, 70, 73, 77, 80, Ζ9

23/09/2019 19:55 - 769137 - 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 37, 41, 43, 50, 69, 70, 74, 75, Μ10

23/09/2019 19:50 - 769136 - 1, 2, 4, 6, 8, 10, 17, 22, 31, 33, 34, 36, 42, 43, 45, 46, 48, 60, 67, 78, Ζ2

23/09/2019 19:45 - 769135 - 1, 2, 8, 25, 26, 35, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 56, 58, 70, 73, 76, 77, 79, Ζ6

23/09/2019 19:40 - 769134 - 1, 5, 15, 18, 25, 26, 33, 34, 35, 39, 40, 43, 54, 64, 66, 69, 71, 72, 79, 80, Μ5

23/09/2019 19:35 - 769133 - 4, 6, 7, 11, 21, 30, 31, 32, 33, 36, 48, 50, 51, 57, 62, 63, 70, 78, 79, 80, Ζ10

23/09/2019 19:30 - 769132 - 4, 8, 9, 20, 23, 30, 33, 38, 41, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 58, 61, 62, 64, 74, Ζ4

23/09/2019 19:25 - 769131 - 1, 2, 9, 10, 14, 17, 24, 27, 33, 41, 43, 50, 51, 57, 63, 69, 71, 72, 78, 79, Μ1

23/09/2019 19:20 - 769130 - 6, 10, 15, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 35, 38, 40, 49, 50, 53, 61, 65, 66, 68, 75, Μ5

23/09/2019 19:15 - 769129 - 2, 3, 4, 11, 12, 18, 19, 23, 26, 29, 33, 49, 50, 52, 54, 61, 68, 72, 73, 77, ΙΣ3

23/09/2019 19:10 - 769128 - 6, 7, 10, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 40, 43, 44, 45, 49, 58, 59, 67, 72, 73, 77, Μ7

23/09/2019 19:05 - 769127 - 5, 9, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 36, 40, 47, 48, 49, 55, 58, 61, 68, 76, 80, Ζ8

23/09/2019 19:00 - 769126 - 1, 6, 12, 18, 24, 26, 29, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 46, 52, 60, 61, 63, 68, 79, Ζ1

23/09/2019 18:55 - 769125 - 1, 9, 17, 27, 35, 39, 41, 45, 47, 48, 53, 55, 58, 63, 65, 66, 70, 72, 73, 74, Μ5

23/09/2019 18:50 - 769124 - 1, 8, 12, 13, 15, 27, 32, 33, 35, 37, 40, 44, 49, 52, 53, 56, 57, 60, 66, 72, ΙΣ2

23/09/2019 18:45 - 769123 - 6, 13, 16, 18, 19, 23, 36, 38, 39, 42, 46, 48, 53, 55, 57, 65, 68, 74, 79, 80, Ζ8

23/09/2019 18:40 - 769122 - 1, 3, 5, 9, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 42, 47, 51, 58, 63, 64, 71, Μ3

23/09/2019 18:35 - 769121 - 1, 4, 6, 8, 13, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 46, 47, 49, 54, 73, 74, 78, 80, Μ9

23/09/2019 18:30 - 769120 - 2, 3, 4, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 36, 38, 44, 48, 49, 55, 62, 63, 75, Ζ2

23/09/2019 18:25 - 769119 - 2, 3, 5, 10, 14, 19, 24, 31, 35, 37, 44, 45, 52, 59, 61, 69, 70, 71, 75, 80, Μ5

23/09/2019 18:20 - 769118 - 5, 14, 15, 30, 31, 33, 35, 43, 44, 48, 50, 57, 58, 60, 62, 64, 74, 75, 79, 80, Ζ4

23/09/2019 18:15 - 769117 - 5, 11, 17, 18, 21, 27, 34, 36, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 69, 71, 72, 78, 79, Μ1

23/09/2019 18:10 - 769116 - 5, 6, 11, 12, 23, 24, 27, 35, 36, 42, 44, 51, 54, 59, 60, 64, 69, 71, 74, 79, ΙΣ4

23/09/2019 18:05 - 769115 - 1, 8, 9, 11, 14, 21, 29, 30, 34, 40, 45, 53, 57, 59, 63, 65, 66, 69, 76, 79, Μ9

23/09/2019 18:00 - 769114 - 5, 12, 14, 15, 22, 23, 25, 30, 31, 33, 38, 40, 52, 53, 60, 62, 65, 72, 76, 78, Ζ2

23/09/2019 17:55 - 769113 - 4, 5, 7, 9, 14, 23, 25, 28, 32, 34, 45, 58, 64, 65, 67, 69, 73, 77, 78, 79, Μ4

23/09/2019 17:50 - 769112 - 6, 7, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 35, 39, 42, 44, 46, 50, 56, 62, 64, 77, Ζ6

23/09/2019 17:45 - 769111 - 1, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 28, 30, 40, 45, 52, 57, 58, 61, 66, 68, 72, 74, 80, Ζ10

23/09/2019 17:40 - 769110 - 3, 7, 8, 9, 37, 40, 41, 43, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 75, 79, Μ9

23/09/2019 17:35 - 769109 - 1, 3, 11, 19, 23, 24, 32, 37, 40, 47, 49, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 76, Μ3

23/09/2019 17:30 - 769108 - 1, 2, 5, 7, 13, 15, 19, 22, 25, 27, 46, 47, 48, 54, 58, 59, 64, 74, 78, 80ΙΣ5

23/09/2019 17:25 - 769107 - 2, 8, 9, 16, 18, 19, 28, 33, 34, 42, 43, 45, 48, 50, 57, 61, 66, 70, 74, 75, Ζ8

23/09/2019 17:20 - 769106 - 5, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 27, 41, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 69, 78, ΙΣ2

23/09/2019 17:10 - 769104 - 1, 3, 9, 13, 14, 18, 20, 24, 25, 31, 34, 36, 52, 54, 59, 63, 65, 71, 73, 78, Μ3

23/09/2019 17:05 - 769103 - 5, 6, 7, 13, 15, 18, 21, 25, 26, 29, 34, 38, 40, 44, 46, 64, 66, 70, 74, 77, Ζ6

23/09/2019 17:00 - 769102 - 4, 16, 27, 28, 36, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 53, 55, 62, 66, 67, 68, 71, 77, 79, Ζ8

23/09/2019 16:55 - 769101 - 9, 11, 14, 15, 20, 26, 28, 35, 39, 48, 49, 50, 53, 55, 61, 71, 74, 78, 79, 80, Μ9

23/09/2019 16:50 - 769100 - 3, 4, 6, 10, 13, 15, 19, 31, 32, 35, 36, 40, 43, 52, 58, 62, 71, 73, 74, 75ΙΣ3

23/09/2019 16:45 - 769099 - 7, 8, 10, 14, 18, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 45, 51, 59, 61, 62, 64, 69, 79, ΙΣ9

23/09/2019 16:40 - 769098 - 4, 5, 6, 7, 9, 10, 24, 26, 39, 40, 49, 52, 55, 57, 58, 59, 65, 69, 73, 78, Μ9

23/09/2019 16:35 - 769097 - 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19, 22, 29, 40, 46, 48, 49, 54, 57, 60, 64, 67, 76, Ζ9

23/09/2019 16:30 - 769096 - 2, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 28, 33, 42, 43, 47, 48, 56, 62, 64, 67, 72, Ζ7

23/09/2019 16:25 - 769095 - 10, 12, 22, 23, 28, 32, 36, 37, 39, 41, 47, 50, 52, 53, 58, 61, 63, 64, 70, 78, Ζ2

23/09/2019 16:20 - 769094 - 3, 5, 10, 16, 28, 32, 39, 47, 48, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 72, 77, 78, ΙΣ8

23/09/2019 16:15 - 769093 - 5, 10, 14, 16, 20, 22, 27, 29, 32, 37, 39, 45, 49, 52, 53, 64, 66, 75, 77, 79, Μ9

23/09/2019 16:10 - 769092 - 6, 10, 12, 27, 28, 31, 34, 36, 40, 43, 47, 51, 54, 61, 62, 65, 66, 69, 71, 80, Ζ1

23/09/2019 16:05 - 769091 - 1, 2, 8, 9, 11, 17, 29, 30, 34, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 68, 74, 77, 78, Ζ7

23/09/2019 16:00 - 769090 - 8, 9, 10, 14, 17, 22, 34, 36, 41, 45, 48, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 72, 74, 77, Ζ4

23/09/2019 15:55 - 769089 - 2, 9, 14, 15, 19, 20, 23, 29, 34, 39, 40, 45, 48, 52, 61, 67, 69, 70, 74, 78, ΙΣ9

23/09/2019 15:50 - 769088 - 2, 4, 12, 26, 27, 34, 39, 40, 41, 44, 48, 51, 54, 61, 63, 67, 69, 72, 77, 79, ΙΣ4

23/09/2019 15:45 - 769087 - 6, 10, 17, 21, 23, 28, 35, 38, 39, 46, 52, 53, 60, 63, 64, 65, 68, 75, 76, 79, ΙΣ6

23/09/2019 15:40 - 769086 - 2, 12, 19, 24, 25, 27, 32, 35, 38, 39, 40, 53, 62, 63, 64, 67, 71, 74, 76, 80Ζ2

23/09/2019 15:35 - 769085 - 1, 2, 6, 8, 20, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 45, 56, 57, 60, 63, 66, 74, 77, 79, Μ7

23/09/2019 15:30 - 769084 - 10, 11, 14, 22, 23, 30, 32, 33, 43, 45, 46, 51, 54, 59, 63, 65, 66, 68, 72, 77, ΙΣ3

23/09/2019 15:25 - 769083 - 2, 5, 14, 22, 23, 28, 33, 36, 39, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 66, 77, 78, Ζ2

23/09/2019 15:20 - 769082 - 1, 5, 7, 12, 17, 28, 31, 34, 36, 37, 44, 47, 52, 55, 57, 58, 61, 66, 70, 74, ΙΣ7

23/09/2019 15:15 - 769081 - 1, 2, 5, 13, 20, 25, 28, 30, 33, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 66, 77, ΙΣ3

23/09/2019 15:10 - 769080 - 2, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 36, 38, 41, 46, 50, 53, 62, 63, 74, 76, 78, Ζ6

23/09/2019 15:05 - 769079 - 11, 17, 24, 30, 33, 34, 38, 39, 42, 48, 49, 55, 58, 59, 63, 65, 67, 68, 69, 70, Μ9

23/09/2019 15:00 - 769078 - 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 32, 35, 43, 49, 51, 55, 56, 63, 65, 73, Μ3

23/09/2019 14:55 - 769077 - 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 31, 33, 35, 36, 41, 46, 50, 60, 61, 67, 69, 71, Μ1

23/09/2019 14:50 - 769076 - 2, 5, 10, 13, 16, 17, 19, 30, 31, 38, 39, 44, 47, 48, 50, 54, 57, 72, 77, 78, Ζ7

23/09/2019 14:45 - 769075 - 7, 9, 11, 16, 18, 19, 24, 25, 36, 37, 39, 45, 51, 56, 68, 72, 73, 74, 78, 79, Μ9

23/09/2019 14:40 - 769074 - 1, 4, 16, 18, 19, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 43, 46, 47, 49, 57, 69, 71, 72, 80, ΙΣ9

23/09/2019 14:35 - 769073 - 1, 2, 10, 12, 19, 23, 26, 27, 36, 40, 44, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 61, 68, 75, Ζ2

23/09/2019 14:30 - 769072 - 1, 6, 13, 16, 19, 24, 26, 28, 29, 42, 48, 53, 55, 57, 69, 70, 73, 74, 79, 80, ΙΣ9

23/09/2019 14:25 - 769071 - 3, 8, 17, 19, 23, 41, 43, 45, 46, 52, 55, 56, 59, 61, 65, 66, 69, 71, 76, 77, Μ6

23/09/2019 14:20 - 769070 - 7, 11, 13, 16, 19, 20, 30, 31, 34, 39, 43, 44, 48, 49, 53, 63, 64, 66, 71, 79, Μ3

23/09/2019 14:15 - 769069 - 2, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 29, 30, 31, 37, 45, 47, 48, 53, 68, 73, 74, 77, Μ7

23/09/2019 14:10 - 769068 - 2, 6, 10, 15, 34, 35, 38, 40, 41, 47, 48, 57, 58, 59, 64, 67, 71, 74, 77, 80, Ζ7

23/09/2019 14:05 - 769067 - 3, 15, 17, 19, 24, 27, 32, 34, 35, 39, 42, 47, 48, 51, 53, 55, 58, 69, 74, 80, Μ9

23/09/2019 14:00 - 769066 - 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 31, 32, 46, 49, 50, 53, 56, 58, 63, 66, 68, 73, ΙΣ9

23/09/2019 13:55 - 769065 - 1, 12, 14, 23, 27, 29, 32, 36, 40, 41, 50, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 69, 72, 73, Ζ2

23/09/2019 13:50 - 769064 - 5, 7, 13, 19, 22, 23, 30, 31, 38, 40, 41, 45, 51, 52, 54, 63, 65, 70, 74, 80, Μ10

23/09/2019 13:45 - 769063 - 1, 5, 9, 12, 19, 20, 23, 28, 32, 33, 36, 52, 55, 59, 61, 63, 66, 71, 73, 75, Μ3

23/09/2019 13:40 - 769062 - 5, 7, 14, 15, 17, 26, 27, 34, 36, 40, 49, 51, 55, 57, 58, 61, 63, 64, 70, 79, Μ7

23/09/2019 13:35 - 769061 - 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 37, 47, 55, 63, 71, 74, 76, 77, 79, 80, Μ7

23/09/2019 13:30 - 769060 - 2, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 31, 43, 44, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 72, ΙΣ1

23/09/2019 13:25 - 769059 - 2, 8, 13, 17, 20, 22, 34, 45, 46, 47, 49, 53, 60, 62, 68, 70, 71, 74, 77, 79, Ζ10

23/09/2019 13:20 - 769058 - 2, 4, 7, 8, 11, 18, 26, 28, 33, 37, 45, 58, 59, 63, 65, 66, 71, 76, 77, 79, Μ8

23/09/2019 13:15 - 769057 - 2, 8, 11, 18, 19, 35, 36, 41, 43, 45, 46, 50, 57, 59, 60, 65, 68, 72, 75, 77, Μ5

23/09/2019 13:10 - 769056 - 12, 13, 18, 20, 26, 27, 31, 32, 34, 41, 44, 46, 47, 51, 56, 57, 61, 67, 77, 80, ΙΣ7

23/09/2019 13:05 - 769055 - 2, 3, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 32, 35, 39, 40, 44, 55, 58, 60, 70, 75, 79, ΙΣ10

23/09/2019 13:00 - 769054 - 3, 5, 6, 16, 20, 23, 25, 30, 34, 36, 40, 43, 45, 51, 53, 57, 63, 67, 70, 71, Μ3

23/09/2019 12:55 - 769053 - 2, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 21, 25, 28, 32, 33, 39, 40, 44, 45, 51, 62, 70, Μ5

23/09/2019 12:50 - 769052 - 2, 4, 7, 13, 17, 20, 21, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 47, 59, 61, 75, Μ7

23/09/2019 12:45 - 769051 - 1, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 44, 46, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 73, 76, 79, ΙΣ6

23/09/2019 12:40 - 769050 - 5, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 29, 30, 32, 36, 42, 49, 53, 57, 61, 65, 75, 76, Μ5

23/09/2019 12:35 - 769049 - 1, 3, 6, 10, 13, 34, 37, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 62, 66, 68, 76, 78, Ζ6

23/09/2019 12:30 - 769048 - 5, 17, 19, 22, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 44, 46, 48, 60, 61, 65, 70, 72, 75, 78, ΙΣ5

Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ ΣΤΟ ΚΙΝΟ;

ΟΠΑΠ Kino Μονά Ζυγά
ΟΠΑΠ Kino Μονά Ζυγά
ΟΠΑΠ Kino Μονά Ζυγά
ΟΠΑΠ Kino Μονά Ζυγά
ΟΠΑΠ Kino Μονά Ζυγά
ΟΠΑΠ Kino Μονά Ζυγά

Αποτελέσματα KINO


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΣΤΟ ΚΙΝΟ;

ΟΠΑΠ Kino Στήλες
ΟΠΑΠ Kino Στήλες
ΟΠΑΠ Kino Στήλες
ΟΠΑΠ Kino Στήλες
ΟΠΑΠ Kino Στήλες
ΟΠΑΠ Kino Στήλες

Αποτελέσματα KINO


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΙΝΟ BONUS;

ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 20 ΚΑΘΕ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Αν βρεις το KINO BONUS, μπορείς να πολλαπλασιάσεις τα κέρδη σου αλλά και να κερδίσεις σε συνδυασμούς που δεν κέρδιζες μέχρι τώρα. Τώρα, μπορείς να κερδίσεις ακόμα και αν βρεις μόνο το ΚΙΝΟ BONUS ανεξάρτητα με πόσα νούμερα παίζεις (από 1 έως 12).


ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ;

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΟΥ

ΒΗΜΑ 2: ΣΗΜΕΙΩΝΕΙΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ KΙΝΟ BONUS

Το πεδίο του ΚΙΝΟ BONUS είναι προαιρετικό και υπάρχει σε κάθε περιοχή του δελτίου σου, για να επιλέξεις εσύ, που θέλεις να παίξεις με ΚΙΝΟ BONUS

ΒΗΜΑ 3: TΣΕΚΑΡΕΙΣ ΑΝ ΤΟ ΚΙΝΟ BONUS ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΣ

Αν παίζεις με ΚΙΝΟ BONUS σε μία περιοχή του δελτίου, το ποντάρισμά σου - στην αντίστοιχη περιοχή - διπλασιάζεται


ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ;

Για στήλες που συμμετέχουν στο ΚΙΝΟ BONUS και έχουν «βρει» τον «ΚΙΝΟ BONUS» αριθμό, κερδίζεις τις αποδόσεις του KINO BONUS.

Για στήλες που δεν συμμετέχουν στο ΚΙΝΟ BONUS ή που συμμετέχουν στο ΚΙΝΟ BONUS, αλλά δεν έχουν «βρει» τον KINO BONUS αριθμό, κερδίζεις ό,τι προβλέπεται από τις αποδόσεις του "απλού" KINO

Για να υπολογίσεις τα κέρδη σου, θα πρέπει να πολλαπλασιάσεις το αρχικό σου ποντάρισμα (πριν το διπλασιασμό για την συμμετοχή στο ΚΙΝΟ BONUS) επί το συντελεστή απόδοσης.


ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ 6 ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A

Αν 5 από αυτούς κληρωθούν τότε - με βάση τον πίνακα αποδόσεων του ΚΙΝΟ - κερδίζεις 50 φορές το ποντάρισμά σου, δηλαδή 25€ (με ελάχιστο ποντάρισμα 0,50€).

Αν όμως παίζεις με ΚΙΝΟ BONUS και ένας από τους 5 αριθμούς που βρήκες είναι ο KINO BONUS αριθμός τότε μεταφέρεσαι στον πίνακα αποδόσεων του ΚΙΝΟ BONUS και κερδίζεις 150€ (300x0,50€ που είναι και το ελάχιστο αρχικό ποντάρισμά σου). Δηλαδή επιτυγχάνεις απόδοση 6 φορές μεγαλύτερη από την απόδοση χωρίς το ΚΙΝΟ BONUS.


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B

Αν μόνο ένας από αυτούς κληρωθεί τότε - με βάση τον πίνακα αποδόσεων του «απλού» ΚΙΝΟ - δεν κερδίζεις αφού στο συγκεκριμένο παιχνίδι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 3 επιτυχίες για να κερδίσεις. Παίζοντας όμως με το ΚΙΝΟ BONUS, κερδίζεις ακόμα και αν έχεις βρει μόνο το ΚΙΝΟ BONUS.

Αποτελέσματα KINO


Execute new: 0 secs, Execute (db): 1,953125E-02 secs